Album : Odo Foforo

Artist : Daddy Lumba
Blank Cover
  1. Enkosi Daben
  2. Bibiara Ni
  3. Odo Foforo
  4. Nsee Me Din
  5. Opono Himi Me
  6. Enkosi Daben (Instr.)