Album : Sesee Wo Se

Artist : Daddy Lumba
Year : 1997
Daddy Lumba - Sesee Wo Se album cover
  1. Sesee Wo Se
  2. Anidasoc Wchc Ma Obiara
  3. Odo Mensu
  4. Mennada Wo
  5. Mene Odo Na Ebeko
  6. Childern Of The Future
  7. Intrumentals (Mennaba Wo)
  8. Emefa Me Nko Gyae Me
  9. Mekoma Ho Toffe