Album : Bowmboï

Artist : Rokia Traoré
Year : 2003
Rokia Traoré - Bowmboï album cover
  1. M'Bifo
  2. Sara
  3. Kote Don
  4. Mariama
  5. Maniam
  6. Deli
  7. Nienafing
  8. Kele Mandi
  9. Kanou
  10. Bowmboi