Album : Cocktail

Artist : Sergeo Polo
Label : Sonima
Year : 2003
Sergeo Polo - Cocktail album cover
  1. Jenny
  2. Africaines
  3. Ala
  4. Sans Merci
  5. Forget my number
  6. Petit Patou
  7. Alliance
  8. Idiba
  9. Sabitou
  10. Patricia