Album : Samora Machel

Artiste : Shalawambe
Shalawambe - Samora Machel album cover