Album : Bazo

Artiste : Yondo Sister
Label : Syllart
Année : 1991
Ref : CD 38100-2
Yondo Sister - Bazo album cover
  1. Bazo (Ballou Canta)
  2. Alinho (Yondo)
  3. Zero (dub) (Nkalu Luaka)
  4. Ma doudou (Zitany Neil)
  5. Zero (Nkalu Luaka)
  6. Bazo (dub) (Ballou Canta)
  7. Duniya (Yondo)
  8. Naya (Tabu Ley - Yondo)
  9. Alinho (dub) (Yondo)
  10. Naya (dub) (Tabu Ley - Yondo)