Album : Chants de griot Bambara

Artista : Bassi Kouyaté
Label : Buda Musique
Año : 1996
Ref : CD 926582
Bassi Kouyaté - Chants de griot Bambara album cover
  1. Dugu tigi muso
  2. Aye minanta basi
  3. Ngule deni falani kasi mango
  4. Gasi don
  5. Allah basi ti da i da
  6. Sunjata faasa
  7. Je kulu siki do
  8. Dana moko
  9. Mawla duga
  10. Ja ja dugu kolo ba