Album : Erora Feso Jaiye

Artista : I.K. Dairo
I.K. Dairo - Erora Feso Jaiye album cover
 1. E Rora Feso Jaye
 2. Baby Igbalaiye
 3. Mo Ti Yege
 4. Aiye Le Ori Mi
 5. Live In Chicago/ Oreke Lewa
 6. Eni Ba Fowo Kan Mi
 7. Ijo Olo
 8. Hungry For Love
 9. Bebeyi Ga
 10. Seni Ma Bimo Lemo
 11. Ko Soro F'Oluwa
 12. I Remember My Darling
 13. Fona Mi Han Mi
 14. Tuwo De Miyan