Album : Juju Music

Artista : King Sunny Adé
Label : Mango
Ref : CD CCD 9712
King Sunny Adé - Juju Music album cover
  1. Ja funmi
  2. Eje nio gba ara mi
  3. Moberu agba
  4. Sunny ti de ariya
  5. Majaiye oni
  6. 365 is the number
  7. message
  8. Samba e falabe lewe