Les Vikings Haiti

Origem : Haiti
Instrumento :
Estilos : Compas

Les Vikings Haiti : discografia

Les Vikings Haiti - Vagabonnagerie album cover Álbum : Vagabonnagerie
Ano : 1976
Les Vikings Haiti - An Allé Ti Fi album cover Álbum : An Allé Ti Fi
Ano : 1976
Les Vikings Haiti - Apré Bal La album cover Álbum : Apré Bal La
Ano : 1975
Les Vikings Haiti - Espérance album cover Álbum : Espérance
Ano : 1974
Les Vikings Haiti - Récréation album cover Álbum : Récréation
Ano : 1973
Les Vikings Haiti - Pas Sous Sa album cover Álbum : Pas Sous Sa
Label : DEBS Music
Ano : 1973
Les Vikings Haiti - La Patate album cover Álbum : La Patate
Label : DEBS Music
Ano : 1973
Les Vikings Haiti - Printemps album cover Álbum : Printemps
Label : DEBS Music
Ano : 1972
Les Vikings Haiti - En Guadeloupe album cover Álbum : En Guadeloupe
Ano : 1972
Les Vikings Haiti - La Lune Ac Soleil album cover Álbum : La Lune Ac Soleil
Label : DEBS Music
Ano : 1972
Les Vikings Haiti - Teu-Leu-Leu album cover Álbum : Teu-Leu-Leu
Ano : 1970