Album : Bamba

Artista : Orchestra Baobab
Orchestra Baobab - Bamba album cover
  1. Mouhamadou Bamba
  2. Boulmamine
  3. Ndiawolou
  4. Doomou Baaye
  5. Gnawou
  6. Bon Bon I
  7. Autorial
  8. ASou Sedhiou
  9. Ndiambaane
  10. Sibou Odia