Album : So Kalmery And Ujamaa

Artista : So Kalmery
Año : 1999
So Kalmery - So Kalmery And Ujamaa album cover
  1. Ujamaa (La Famille)
  2. Dunia (Le Monde)
  3. Pole Pole (Doucement)
  4. Kilio (Lamentation)
  5. Moninga (Mon Amie)
  6. Maumuzo (Le Jugement)