Album : Kanou

Artiste : Amity Méria
Année : 1997
Amity Méria - Kanou album cover
  1. Bassetou
  2. Kanou
  3. La Paix
  4. A te Korobo
  5. Antonio
  6. Balaw magni
  7. Na deni
  8. Ra Loogye
  9. Josephine
  10. Bassetou