Album : Toujou' O'Top

Artiste : C'Kans'
Label : Lusafrica
Année : 1996
C'Kans' - Toujou' O'Top album cover