Album : Irma koi

Artiste : Gnonnas Pedro
Label : Syllart
Année : 1999
Gnonnas Pedro - Irma koi album cover
  1. Irma Koi
  2. Nfilinwe
  3. Femmes d'Abord
  4. Ahue Viode
  5. Mimi Pinson
  6. Perfidia
  7. Yo Prefero el Son
  8. Sweet Combine
  9. Man Wou Womo