Album : Synthese

Artiste : Joly Priso
Blank Cover
  1. Ison
  2. Tondo Mba
  3. Bongo Tom
  4. Caecelia
  5. Miango
  6. Dina Aimee
  7. Ngando
  8. Sammy