Album : Music Tradition of Malawi

Artiste : Music Tradition of Malawi
Label : Auvidis
Année : 1996
Music Tradition of Malawi - Music Tradition of Malawi album cover
 1. Mama wo [Ulimba]
 2. Phumbwa, Pezera [Bangwe]
 3. Saulo [Tchopa]
 4. Mphini [Mazoma]
 5. Nyakatangale
 6. Ayana [Beni]
 7. Ellis [Bangwe]
 8. Nkhwendo
 9. Uyaka, Kuwathanda a Ngwazi [Msindo]
 10. Boya Boya [Ngoma]
 11. Kamwana kamwini, Kaya wiyo [Buyeni]
 12. Chidindo cha jombo [Mganda]
 13. Nasiwelo [Chimtali]
 14. Chisamba
 15. Abafana bonkhe [Ingoma]
 16. Akuluakulu adapita [Gule wamkulu]
 17. Bagholi bane bakale [Mitungu]
 18. Boye Boye [Ingoma]
 19. Awoliyere mwana akulira [Vimbuza]
 20. Nthengwa wayimanya wekha [Visekese]