Album : Volcan

Artiste : Ras Noël
Label : Columbia
Année : 1991
Ref : CD [COL 468927 2]
Ras Noël - Volcan album cover
  1. Quoi que tu dises (Ras Noël)
  2. Amidanoe (Ras Noël)
  3. Zambrocal (Ras Noël)
  4. Oh mama! (Ras Noël)
  5. Faut viv' la natir' (Ras Noël)
  6. La sequence du gaya (Ras Noël)
  7. Let me sing for them (Ras Noël)
  8. Yes i say you allright (Ras Noël)
  9. Zambrocal (Ras Noël)