Album : Shonghai Blues - Homage To Ali Farka Touré

Artiste : Samba Touré
Année : 2009
Samba Touré - Shonghai Blues - Homage To Ali Farka Touré album cover
 1. Anbafo
 2. Foda Diakai'na
 3. Kai'ri Kai'ri
 4. Bila
 5. Yawoye
 6. Koye Ma
 7. Baba Guitteye
 8. Goye Kurya
 9. Tamani
 10. Goye
 11. Soumanako
 12. Djandjo
 13. Ali Farka