Album : Cookin' Shuffle

Artiste : Tommy McCook
Tommy McCook - Cookin' Shuffle album cover
  1. Bubbling Shuffle
  2. Jump And Prance Shuffle
  3. Bad Man Shuffle
  4. Roots Man Shuffle
  5. Reality Shuffle
  6. A Militant Shuffle
  7. An Extraordinary Shuffle
  8. Ghetto Youth Shuffle
  9. Swing And Dine Shuffle
  10. Bongo Man Shuffle