Eric Virgal - Cimaron

Eric Virgal - Cimaron

Ki doulê ki malè
500 tan konkistator rivé isi
Toutt l'occidan rassamblé
pour fété richess li.

Sé la fêtt yo ka ri
Mé fo di
Pou yo twapé tou sa yoni jôdi
Yo piyé masakwé an kontinan tout antié.

REFRAIN
Dimé ké passa cimaron
Aïe mé ké passa (bis)
El konkistador ka fé la fiesta
An ti kaill la
El konkistador ka fé la fiesta
Mé nou pa la.

Ki tou pé aïe bon Dié
Pa an mo pa an ti gess pou répawé
Yo ka swingé san fouté
Cimaron yo blié
Sé la viw ki yo pran inosan
E la vi dot fwèw pa milion
Zot ki swé dlo kon san
Pou yo trapé lô diaman.

Cimaron lévé lévé pou nou
Limin difé an lé yo.