Album : Avy Fanorolahy

Artist : Bilo
Bilo - Avy Fanorolahy album cover
  1. Afrika
  2. Avy Fanôrolahy
  3. Golden night
  4. Kara vola
  5. Makarera
  6. Ndrambavy tsara
  7. Vola
  8. Mila rady