Album : Ngolowake

Artist : Bobby Mignon
Year : 2002
Blank Cover
  1. Ngolowake
  2. Kwedi
  3. Na tondi
  4. Ekelekete
  5. Ekombw'asu
  6. A loba
  7. Reviens
  8. Wa
  9. Mon Fils