Album : Juju Jubilee

Artist : Chief Ebenezer Obey
Label : Shanachie
Year : 1988
Chief Ebenezer Obey - Juju Jubilee album cover
  1. Awa Ewe Iwoyi
  2. E Ma Se Lo
  3. A Fi Eni Oluwa Koyo (He Who God Delivers)
  4. Ohun Oju Ri Laiye
  5. Asiko Mi Ti To
  6. Ko Easy Lati Je Omo Okunrin
  7. Oro Alafia
  8. Oro Mi Ti Davo