Album : Mba B'Ejire Mba Yo

Artist : Haruna Ishola
Haruna Ishola - Mba B'Ejire Mba Yo album cover
  1. Mba B'Ejire Mba Yo
  2. Ishola Olugbuyi Kuseju
  3. Bi Taku Oba Ja
  4. Saliu Ma Ya Bikan
  5. Bi Mo Duro Bi Mo Ba Bere Lo Orin Nso Simi Lokan
  6. Olorire Legbewa
  7. Ishola De Elenipe Od'Osupa Ti Nmole Kari Aiye
  8. Won Nse Kobaje Didan Lo Ndan