Photo of Kadiatou Sibi

Kadiatou Sibi

Origin : Gambia
Instrument :
Styles :
Official Site : Kadiatou Sibi