Album : Kalimba and kalumbu songs

Artist : Kalimba and kalumbu songs
Label : Mélodie
Year : 2000
Kalimba and kalumbu songs - Kalimba and kalumbu songs album cover
 1. Sitima Senda Namoto
 2. Tambuka Nalikishi
 3. Bena Kazembe Balitumpa
 4. Bamangolosa Bachusuwano
 5. Bata Wasunga Mulundu
 6. Ba Serenje Balokulila Bawishibo
 7. Bantamba Fituka
 8. Mwima Nonge
 9. Maiyongwe
 10. Takundambi Kumulumi Wako
 11. Chembere Luimbolo
 12. Wo Ye-Ye Ndauwuluke
 13. Maulu Maulu Kakusike Kumwebe
 14. Tomujayi Muntu Mwana Mwanike
 15. Kuzumana Makua
 16. Tamanangu
 17. Shendamundale Banana
 18. Nisoya Na Chingola
 19. Kanenga
 20. Chihibalumuna Bembi
 21. Nadusanga Chikolya Mukapela Meeda Bewa
 22. Eko Ilumpenta
 23. Ndapilibuka
 24. Wemuko Ifwala Mangapala
 25. Sicembe