Album : l'ame du Mbira

Artist : L'ame du Mbira
Label : WEA
Year : 1995
L'ame du Mbira - l'ame du Mbira album cover
  1. Nhemamusasa
  2. Taireva
  3. Nyamaropa
  4. Kuyadya hove kune mazove
  5. Mbiriviri
  6. Nhimutimu
  7. Nyamaropa yeVana Vava Mushonga
  8. Dangurangu
  9. Kumakudo