Album : Lokishini€:€Chants€Xhosa€du€township€de€Langa€

Artist : Lokishini
Label : Colophon
Year : 2000
Lokishini - Lokishini€:€Chants€Xhosa€du€township€de€Langa€ album cover
 1. Umlilo
 2. Dumbumayimayi
 3. Batshise...
 4. Toyi toyi
 5. Zungebele
 6. Sozendiye...
 7. Ntombientle
 8. Ndiyayoyika...
 9. Yonke into siyicela...
 10. Kusasa ekuseni
 11. Thula la thula sana
 12. Andilalanga
 13. Mgoma
 14. Akunamvano...
 15. Thina sizwe...
 16. Loliwe...