Album : L'Orchestre Kanaga de Mopti

Artist : Orchestre Kanaga de Mopti
Orchestre Kanaga de Mopti - L'Orchestre Kanaga de Mopti album cover
  1. Gambari
  2. Sory Bamba
  3. Kulukutu
  4. Kanaga
  5. N'Do N'Do
  6. Sare Mabo