Shiko Mawatu

Origin : Democratic Republic of Congo (Zaire)
Instrument :
Styles : Rumba

Shiko Mawatu : discography

Shiko Mawatu - Kimbandan Zila album cover Album : Kimbandan Zila

You may buy theses Albums on : www.amazon.com

Shiko Mawatu : Video Clips

Shiko Mawatu - Kimbanda Nzila Shiko Mawatu - Kimbanda Nzila