Album : M Bombo

Artist : Tshala Muana
Label : Kaluila
Ref : CD KL 056
Tshala Muana - M Bombo album cover
  1. M Bombo (Tshala Muana)
  2. Sitambili (Souzy kaseya)
  3. Mady (Souzy kaseya)
  4. Tshikombo (Tshala Muana) Sun/NeXT audio (333 K)
  5. Mam wenu (Tshala Muana)
  6. Kashama (Tshala Muana)