Album : Bye Bye Stembi

Artiste : Bhundu Boys
Année : 1989
Bhundu Boys - Bye Bye Stembi album cover