Bhundu Boys

Origine : Zimbabwe
Instrument :
Styles : Jit

Bhundu Boys : discographie

Bhundu Boys - The Shed Sessions album cover Album : The Shed Sessions
Année : 2001
Bhundu Boys - Muchiyadza album cover Album : Muchiyadza
Année : 1997
Ref : CD 177 342
Bhundu Boys - Friends on the Road album cover Album : Friends on the Road
Année : 1996
Bhundu Boys - Pamberi album cover Album : Pamberi
Label : Mango
Année : 1989
Bhundu Boys - Bye Bye Stembi album cover Album : Bye Bye Stembi
Année : 1989
Bhundu Boys - True Jit album cover Album : True Jit
Année : 1988
Bhundu Boys - Shabini album cover Album : Shabini
Année : 1986